Privítanie a návšteva firmy l Greeting and visit in a company (A1, A2)

Prijatie a sprevádzanie po firme: návšteva firmy, orientácia vo firme, prezentácia firmy, komunikácia medzi kolegami

Privítanie a návšteva firmy l Greeting and visit in a company (A1, A2)