Proszę znaleźć w internecie informacje o wybranej firmie (np. www.panoramafirm.pl) i na podstawie strony internetowej napisać notatkę. Proszę w niej podać:

  1. nazwę,
  2. adres (miasto),
  3. kontakt,
  4. czym się zajmuje firma.

Proszę wymienić i przedstawić 4 wybranych pracowników (czym się zajmują, za co są odpowiedzialni, itd.)


(There are no discussion topics yet in this forum)