Nasze zainteresowania Preview

Proszę wypełnić ankietę odnośnie zainteresowań i hobby. Następnie proszę przeanalizować wszystkie ankiety w grupie i zaprezentować zainteresowania, które cieszą się największą popularnością.

Np. Wszyscy lubią oglądać filmy. Większość z nas chodzi chętnie do kina. 8 osób chodzi do teatru. 6 osób uprawia sport. itd.