Proszę narysować organigram Państwa wymarzonej firmy, wstawić nazwiska osób odpowiedzialnych za poszczególne działy, a następnie przedstawić ją i jej pracowników na forum klasy.