Proszę znaleźć na stronie internetowej www.booking.com/city/pl  hotel w Warszawie lub Poznaniu lub Krakowie. Proszę wyszukać informacji na temat wybranego hotelu uwzględniając następujące punkty: cena, lokalizacja, wyposażenie pokoju, posiłki, parking, inne ważne informacje. Proszę zrobić notatki i zaprezentować następnie na forum klasy swój "dobry hotel".