Course of Slovak language on A1/A2-level for self-instruction
The course is open for guest. To log results please register/log in first.
Topics:

  • Introduce oneself and the company
  • Welcome and receive somebody in the company
  • Business trip - hotel
  • Contact with business partners, business correspondence
  • Describe in simple words problems with hardware, software or connections problems

Modelový kurz slovenského jazyka ako cudzieho jazyka (A1, A2)
Ponúka učiteľom praktický doplňujúci materiál k výučbe:

  • e-learningové moduly úrovne A1, A2,
  • doplňujúce cvičenia vo worde,
  • testy vo worde

Voľne prístupný pre hostí. Pre ukladanie výsledkov je potrebná registrácia.